Welcome To Little Saigon Tet Parade 2020

ĐÓNG GÓP | CONTRIBUTION

Contribution by Check or Money Order 

Quý vị đóng góp bằng Check hoặc Money Order 

Payable to Little Saigon - Westminster Tet Parade


Please mail to

Gửi đến địa chỉ

9191 Bolsa Ave, Ste #120, Westminster, CA 92683

Mailbox #206


Contribution by Debit Card or Credit Card

Quý vị đóng góp bằng Debit Card hoặc Credit Card

Please click the button below

Xin bấm vào nút Đóng Góp

LIÊN LẠC | CONTACT US

Little Saigon Westminster Tet Parade

 

Office Address

14190 Beach Blvd, Westminster, CA 92683


Office Hours

Mon-Fri

10:00 AM - 6:00 PM


Mailing Address

9191 Bolsa Ave, Ste #120, Westminster, CA 92683

Mailbox #206


Call Us

714-267-3683


Email Us

dienhanhtet@littlesaigontet.com


Message Us

m.me/littlesaigontet

Message us on WhatsApp

Email Notifications

Ghi Danh Cập Nhật Tin Tức