Little Saigon Westminster Tet Parade

image10

OUR MISSION

Our mission is to preserve and promote Vietnamese culture, heritage, arts, food, history for future generations and connect with other communities.


PARADE HIGHLIGHTS

 • Little Saigon - Westminster City in Southern California is the symbolic capital of Vietnamese Overseas. 
 • Little Saigon - Westminster Tet Parade is the largest parade and most watched event by Vietnamese in the United States. 
 • Vietnamese Population is approx. 800,000 in California and 1.8 million in U.S. (2010 Census) 
 • Expected number of organizations in Parade: 50 
 • Expected number of Parade spectators: 30,000 
 • Parade will be broadcasted throughout 50 states and around the world by media outlets, live streaming via YouTube and Facebook which may be viewed by more than four million Vietnamese living in the U.S. and Overseas. 
 • Parade Participants include non-profit organizations, government agencies, elected officials, school districts, marching bands, parade floats, lion dances, veterans and youth organizations, mutual benefit associations, martial arts schools, Vietnamese Scouting units, community organizations, and much more.  

HOẠCH ĐỊNH

Sứ mệnh của chúng tôi là bảo tồn văn hoá, nghệ thuật, lịch sử và ẩm thực Việt Nam cho các thế hệ sau và kết nối các cộng đồng bạn.


ĐẶC ĐIỂM DIỄN HÀNH TẾT

 • Little Saigon, thành phố Westminster miền nam California là thủ đô tinh thần của cộng đồng người Việt tại hải ngoại. 
 • Diễn Hành Tết Little Saigon Westminster là diễn hành lớn nhất và được nhiều người xem nhất của người Việt tại Hoa Kỳ. 
 • Dân số người Việt vào khoảng 800,000 tại California hay 1.8 triệu tại Hoa Kỳ (2010 Census).
 • Dự tính số lượng hội đoàn tham dự diễn hành: 50 hội đoàn 
 • Dự tính số người xem diễn hành: 30,000 người.
 • Cuộc diễn hành sẽ được phát đi khắp 50 tiểu bang trên hệ thống các đài truyền hình và khắp thế giới qua các cơ quan truyền thông báo chí cùng hệ thống Livestream trên Youtube và Facebook thu hút hơn 4 triệu đồng hương người Việt hải ngoại. 
 • Các đơn vị tham gia diễn hành gồm có các hội đoàn bất vụ lợi, các cơ quan chính phủ, các dân cử chính giới, học khu, đoàn diễn hành, xe hoa, các đoàn lân, các đơn vị quân đội QLVNCH, các hội đoàn giới trẻ, các hội đồng hương, ái hữu, võ thuật, các đơn vị Hướng Đạo, cùng sự tham gia của các cộng đồng bạn với nhiều trang phục mang nét văn hóa truyền thống Việt Nam và các sắc dân khác.  

Little Saigon Tet Parade 2020